Onze diensten

Voor aannemers, architecten, projectontwikkelaars, beleggers, bedrijven, overheid en particulieren kunnen wij een aantal diensten uitvoeren, te weten:

• project- en bouwkostenmanagement
• haalbaarheidsonderzoeken en programma's van eisen
• investerings- en exploitatieoverzichten
• elementenramingen en elementenbegrotingen
• directie- c.q. detailbegrotingen
• meer- en minderwerken berekenen, controleren en/of bewaken
• stabu-bestekken
• onderhoudsrapporten bouwkundige staat bestaande gebouwen
• onderhoudsmeerjarenramingen
• berekenen herstelkosten bij brand, storm en/of waterschade
• directievoering tijdens de realisatie van het bouwproject